Kaymaklı

Nevşehir’e 19 km. uzaklıkta, Nevşehir-Niğde karayolu üzerindedir. Bugünkü Kaymaklı kasabasının ortasında yükselen ve halk arasında “Kaymaklı Kalesi” de denilen yerin altında bulunmaktadır. Yeraltı şehri 1964 yılında ziyarete açılmıştır.

Kaymaklı köyünde halk evlerini yeraltı şehrinin yüze yakın tünelinin etrafına yapmıştır. Yöre halkı halen avlulara açılan bu tünellerden geçerek yeraltı kentinin uygun mekanlarını kiler, depo, ahır v.s. olarak kullanmaktadır. Bu yeraltı şehri Derinkuyu Yeraltı Şehri’nden gerek plan gerekse kuruluş yönünden farklıdır. Halen 4 katı açığa çıkarılmış, mekanlar daha çok havalandırma bacaları etrafında toplanmıştır.
Yeraltı şehrinin depolarının bulunduğu kısmında yer alan çok çukurlu granit taşının işlevi, her ne kadar “baharat öğütme taşı” olduğu söyleniyorsa da -son araştırmalar neticesinde- bakır cevherinin ergitmeye hazır duruma getirildiği son aşamada kullanılan “maden ergitme taşı” olduğu anlaşılmıştır. Yani bakır cevherini zenginleştirmede kullanılmıştır.